Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ

Ο μαθητής εγγράφεται στο Φροντιστήριο, αφού συμπληρώσει το ειδικό έντυπο που παραλαμβάνει από τη γραμματεία.

Οι επιδόσεις, οι απουσίες αλλά και οι αργοπορημένες αφίξεις του μαθητή παρακολουθούνται ανελλιπώς και ενημερώνεται ο κηδεμόνας του μαθητή, χωρίς καθυστέρηση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗΣ

θα πρέπει να προσέρχεται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας πριν από τον καθηγητή του.

οφείλει να μελετά την ύλη που διδάσκεται.

να τηρεί με επιμέλεια τετράδια ασκήσεων σε κάθε μάθημα.

να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση στις εβδομαδιαίες γραπτές εργασίες που ορίζονται από τους καθηγητές.

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ

να δίνει το παρόν στα μαθήματα που διενεργούνται και προγραμματίζονται από το Φροντιστήριο.

να δίνει το παρόν στα διαγωνίσματα που διενεργούνται και προγραμματίζονται από το Φροντιστήριο τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα εξέτασης για κάθε μάθημα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

μπορεί να προβεί σε διακοπή της φοίτησης μαθητή, του οποίου η επίδοση παραμένει χαμηλή, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις που έχουν γίνει.

καθορίζει αν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στο πρόγραμμα του μαθητή για την αλλαγή στην ώρα εξέτασης που γίνεται κατόπιν αίτησης εκ μέρους του μαθητή.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Οι μαθητές πρέπει να συμπεριφέρονται στους καθηγητές, στο προσωπικό του Φροντιστηρίου και στους συμμαθητές τους με τρόπο κόσμιο, που να ταιριάζει σε υπεύθυνα και σεβαστικά άτομα.

Κάθε μαθητής οφείλει να τηρεί την καθαριότητα του κτηρίου και όλων των εγκαταστάσεων του Φροντιστηρίου, πράγμα που ελέγχεται με αυστηρότητα.

Αν  ο μαθητής προκαλέσει ζημιά, έστω και άθελά του θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει τη γραμματεία.

Δεν επιτρέπεται στους μαθητές το κάπνισμα μέσα στο Φροντιστήριο.

Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να εξέρχονται της αίθουσας διδασκαλίας εν ώρα μαθήματος, χωρίς την άδεια από τον καθηγητή και μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος γι’ αυτό.

Για τις όποιες ανάγκες κλιματισμού της αίθουσας διδασκαλίας, ο μόνος υπεύθυνος για να προβεί στις απαιτούμενες ρυθμίσεις είναι ο καθηγητής.τητα.

Για κάθε μαθητή που αδυνατεί να συμμορφωθεί με τους παραπάνω κανόνες συμπεριφοράς, το Φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα αποβολής ή και της οριστικής διακοπής της φοίτησής του.

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

Το πρόγραμμα σπουδών του Φροντιστηρίου δεν ακολουθεί τις αργίες του σχολείου επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους μαθητές του. Οι αργίες για τη σχολική περίοδο είναι οι εξής:

28 Οκτωβρίου

28 Οκτωβρίου

Η Επέτειος του ΟΧΙ

17 Νοεμβρίου

17 Νοεμβρίου

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου

24 Δεκεμβρίου - 2 Ιανουαρίου

24 Δεκεμβρίου - 2 Ιανουαρίου

Διακοπές Χριστουγέννων

21 Φεβρουαρίου

21 Φεβρουαρίου

Η Επέτειος της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

Καθαρά Δευτέρα

Καθαρά Δευτέρα

25 Μαρτίου

25 Μαρτίου

Ο Εορτασμός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Μ. Πέμπτη - Τετάρτη του Πάσχα

Μ. Πέμπτη - Τετάρτη του Πάσχα

Διακοπές Πάσχα

Πρωτομαγιά

Πρωτομαγιά

Η μέρα των εργατών.

Αγίου Πνεύματος

Αγίου Πνεύματος

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Τα δίδακτρα του Φροντιστηρίου είναι ετήσια, αλλά καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις μεταξύ 1-10 κάθε μήνα.

Σε ενδεχόμενη διακοπή φοίτησης, ο μαθητής υποχρεώνεται να πληρώσει ολόκληρο το μήνα, κατά τον οποίο διέκοψε τα μαθήματα.

Το ποσό των διδάκτρων είναι αυτό που ορίζεται κατά την εγγραφή του μαθητή.

Κάθε σπουδαστής πληρώνει και τη μηνιαία δόση των διδάκτρων, εφόσον γράφεται μέχρι τις 10 του μήνα.

Ειδικά για τα εντατικά τμήματα της θερινής περιόδου, τα δίδακτρα προκαταβάλλονται για ολόκληρη την περίοδο με την έναρξη των μαθημάτων και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής της φοιτήσεως για οποιονδήποτε λόγο.

Εφόσον εγγράφεται μεταξύ 11ης και 20ης πληρώνει τα 2/3 και μετά την 21η το 1/3 της μηνιαίας δόσης.

Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρό εμπόδιο για την έγκαιρη καταβολή τους, ο κηδεμόνας του σπουδαστή οφείλει μέσα στις ημερομηνίες αυτές να ενημερώσει τη γραμματεία και να συμφωνήσει μαζί της για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας καταβολής τους, όσο το δυνατόν συντομότερα.