Παροχές

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σε όλα τα μαθήματα, συμπληρωματικά της διδασκαλίας, παρέχονται στους μαθητές βιβλιοδετημένες σημειώσεις υψηλού επιπέδου, στις οποίες περιέχονται βασικά σημεία θεωρίας, υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις και θέματα για επεξεργασία στο σπίτι, γραμμένες από τους καθηγητές  του φροντιστηρίου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η Διεύθυνση του φροντιστηρίου βρίσκεται δίπλα στους μαθητές του στη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος αλλά και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Η συμπλήρωση του δελτίου αυτού γίνεται στο χώρο του φροντιστηρίου, ξεχωριστά για κάθε μαθητή, μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας των εξετάσεων και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Κάθε χρόνο το φροντιστήριό μας, συμμετέχει στις ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές και γονείς, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους στην οποία γίνεται ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τα κριτήρια επιλογής σχολής στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

ΔΩΡΕΑΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Η κάλυψη κενών ή η επιπρόσθετη εξάσκηση επιτυγχάνεται μέσω δωρεάν μαθημάτων σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο σε όσους μαθητές ή τμήματα κριθεί απαραίτητο μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του φροντιστηρίου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Το άγχος είναι το χαρακτηριστικό της ψυχολογίας όλων των μαθητών που πρόκειται να δοκιμαστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο μοναδικός τρόπος για να το αποβάλουν είναι να το κάνουνε φίλο τους.

Εμείς, με τα τρίωρα εβδομαδιαία διαγωνίσματα, εξοικειώνουμε το μαθητή με τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει τις ημέρες των εξετάσεων, ώστε να νιώσει την εμπειρία της εξέτασης, να λύσει την απορία του άγνωστου και να εξακριβώσει τις γνώσεις του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ

Στοχεύοντας στην καλύτερη αφομοίωσή της, παρουσιάζουμε αναλυτικά την ύλη συνοδευόμενη από προτάσεις καταμερισμού της και μεθόδων μελέτης, καθώς και ενδεικτικών ωραρίων διαβάσματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η ενημέρωση των γονέων αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα και πραγματοποιείται εκτός από τις προγραμματισμένες ετήσιες συναντήσεις και με τακτική προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βελτίωση της επίδοσης αλλά και της ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών μας.