Πρoγράμματα Σπουδών

Α' και Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση                                                                                   2 Ώρες

Φυσική                                                                                  2 Ώρες

Χημεία                                                                                   2 Ώρες

Μαθηματικά                                                                        5 Ώρες

Θετικές επιστήμες

Έκθεση                                                                                  2 Ώρες

Φυσική                                                                                  3 Ώρες

Χημεία                                                                                   1 Ώρα

Μαθηματικά                                                                        5 Ώρες


Προετοιμασία Γ’ Λυκείου

Φυσική                                                                                  1 Ώρα

Χημεία                                                                                   1 Ώρα

Μαθηματικά                                                                        1 Ώρα

Βιολογία (Προαιρετικά)                                                   1 Ώρα

Οικονομική Θεωρία (Προαιρετικά)                             1 Ώρα

Προγραμματισμός (Προαιρετικά)                                 1 Ώρα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση                                                           2 Ώρες

Μαθηματικά                                                 6 Ώρες

Οικονομική Θεωρία                                   2 Ώρες

Προγραμματισμός                                       2 Ώρες

Μαθηματικά Γενικής (Προαιρετικά)     2 Ώρες

Έκθεση                                                           2 Ώρες

Φυσική                                                           4 Ώρες

Χημεία                                                            3 Ώρες

Μαθηματικά                                                 6 Ώρες

Βιολογία (Προαιρετικά)                            2 Ώρες

Έκθεση                                                            2 Ώρες

Φυσική                                                           4 Ώρες

Χημεία                                                            3 Ώρες

Βιολογία                                                        2 Ώρες

Μαθηματικά (Προαιρετικά)                     6 Ώρες