Τμήματα

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ έχοντας ένα μεγάλο πλήθος μαθητών σε κάθε ομάδα σπουδών, μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε ομοιογενή τμήματα. Η μεγάλη ομοιογένεια των τμημάτων στο φροντιστήριό μας αποτελεί ένα από τους βασικότερους λόγους των μεγάλων επιτυχιών μας.

  • Η επιμονή μας στον καθημερινό έλεγχο μάθησης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην προετοιμασία των μαθητών μας  και βασικό κλειδί για την επιτυχία τους.
  • Συμμετοχή στα διαγωνίσματα προσομοίωσης που κάθε χρόνο διοργανώνει η ομοσπονδία μας [Ο.Ε.Φ.Ε.].
  • Τμήματα ομοιογενή δημιουργούν μια δυναμική ομάδα καθηγητή και μαθητών, ικανή να παράγει αξιοζήλευτες επιδόσεις στις πανελλήνιες εξετάσεις. Στην ομαδική διδασκαλία ο μαθητής μαθαίνει όχι μόνο από το δάσκαλο αλλά και από τους συμμαθητές του.
  • Συχνή ενημέρωση των γονέων για τις δυνατότητες και την πορεία του παιδιού τους, χωρίς υπερβολές, κολακείες, αλλά με εμφανή την προσπάθεια κατάδειξης της αντικειμενικής εικόνας.